Tavaris is onderdeel van Riwis

Riwis Zorg & Welzijn is er voor iedereen die hulp nodig heeft om zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk te kunnen leven. Wij ondersteunen mensen met psychische of lichamelijke hulpvragen, waarbij geloof in eigen kunnen voorop staat. Samen werken we aan een gezond leven, waarbij prettig voelen, veilig en plezierig wonen en meedoen aan de samenleving belangrijke uitgangspunten zijn.

Je kunt bij Riwis terecht voor beschermd wonen en ambulante begeleiding in de driehoek Apeldoorn, Hattem en Doetinchem. In Brummen en Eerbeek bieden we verzorging, verpleging en thuiszorg aan bewoners en cliënten, waarbij wij gespecialiseerd zijn in dementie en intensieve langdurige zorg voor ouderen.

Tavaris

Om goed te kunnen ondersteunen in het ‘meedoen aan de samenleving’ heeft Riwis haar eigen participatieprogramma’s ontwikkeld en door de jaren heen verfijnd. De samensmelting van plekken en locaties die vanuit onze visie gegroeid zijn, noemen we Tavaris; de talenten van Riwis.

Visie Riwis Zorg & Welzijn

Ieder mens kan in een situatie komen dat hulp van Riwis noodzakelijk is. We bieden mensen ondersteuning die we zelf zouden willen krijgen als we in dezelfde kwetsbare omstandigheden zouden verkeren. We werken op basis van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat we er met volle aandacht en onvoorwaardelijk voor mensen zijn en ze tegelijkertijd aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid.

“Wij geloven dat iedereen in staat is om hun eigen regie, met onze ondersteuning, terug kan krijgen.” Bij Riwis kijken we zowel naar wat mensen wel kunnen, als naar wat ze niet kunnen. Ons doel is om mensen in hun eigen kracht te zetten. Oftewel: hun geloof in eigen kunnen te versterken. We maken mensen bewust wat daarvoor nodig is en helpen ze dat te bereiken.